Görsel Okuryazarlık Nedir?

Ausburn and Ausburn (1978) görsel okuryazarlığı; başkalarıyla iletişim kurmak için, görselleri anlama ve kullanmayı sağlayan beceriler topluluğu olarak tanımlamıştır. İletişim kavramı bu tanımda göze çarpan unsurdur ve okur-yazarlığın temel unsurları olan anlama ve kullanma kavramları tanım içinde görülmektedir.

Hortin(1983), görsel okuryazarlığı; Resimleri anlama(okuma) ve kullanma(yazma) becerisi ve resimleri kullanarak düşünme ve öğrenme olarak tanımlarken, görsel düşünme kavramına dikkat çekmektedir.

Ausburn and Ausburn’un tanımı ile karşılaştırıldığında iletişimin tanım içinde olmadığı ve düşünme ve öğrenme kavramlarının tanım içinde bulunduğu görülebilir. Hortin bir eğitim teknoloğu olduğundan, görsel okuryazarlığı tanımlarken, öğrenme kavramını kullanır. Görsel düşünme ve görsel öğrenme üzerine dikkat çeker. Görsel okuryazarlığın alanını tanımlarken biçim ve içeriğin üzerinde durmuş fakat, tasarım, yaratıcılık ve estetik kavramlarına tanımı içinde yer vermemiştir.

Curtiss(1987) : Görsel okuryazarlık, her tür ortamda kullanılan görsel ifadeler ile iletişimi anlama ve en azından bir görsel türüyle kendini ifade edebilme becerisidir. İşi üreten toplumun kültürü çerçevesinde mevzuyu anlamak ve anlamlandırma, söz dizimini analiz etme, işin kompozisyon ve stil prensiplerini bilme, işin disipline ve artistik değerlerini analiz etme, ve Gestalt’ı, işin interaktif ve sinerjik kalitesini, sezgisel olarak kavrama, yeteneğini gerektirir.

Curtis’in tanımıyla Hurton ve Ausburn & Ausburn’un tanımları karşılaştırıldığında Curtiss’in tanımı biraz daha ayrıntılandırdığı görülebilir fakat temelde tanımlar görselleri okuma ve yazma becerisi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

KAYNAKLAR
Debes J (1969) The loom of visual literacy: an overview Audiovisual Instructrion 14 (8) 25-27

Ausburn L & Ausburn, F (1978) Cognitive styles: some information and implications for instructional design ECTJ 26(4) 337-354

Hortin J (1983) Visual literacy and visual thinking in Burbank L and Pett D (eds) Contributions to the Study of Visual Literacy

Curtiss D C (1978) Instruction to Visual Literacy Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Yer işareti koy permalink.